โปรโมชั่น

 • เล่นเสียคืนให้ 5%

  เงื่อนไข

  • ต้องมียอด Turn Over ตั้งแต่ 200,000 ขึ้นไป
  • คิดยอดเสียของสมาชิกใน 1 เดือน 5% ของยอดเสียทั้งหมด เติมให้วันที่ 2 ของทุกเดือน
  • จ่ายสูงสุดที่ 50,000 บาท/คน/user เท่านั้น
  • การตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด